به مناسبت انتخاب محمدعلی رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری

ارزش آقای رجایی به این نبود که دستگاهی دارد، ارزششان به این بود که «خودی» بودند، با مردم بودند، برای مردم خدمت می‌کردند، مردم احساس کرده بودند که اینها برای آنها دارند خدمت می‌کنند. 7 شهریور 1361

ان قیمه ومنزله السید رجائی لم تکن فی الاجهزه التی تولوها مثلا بل کانت فی (شعبیتهم) وقربهم من الناس، وخدمتهم للشعب، فقد کانت الجماهیر تشعر ان هولاء یعملون لخدمتهم. ۹ ذی القعده ۱۴۰۲

If people take to streets and mourn for Mr. Raja'i it is not because they had commanded power or treasured wealth but for the fact that they were with people, served people and loved people. The nation knew that they were serving it. 29 August 1982

دریافت طرح
اشتراک به مناسبت انتخاب محمدعلی رجایی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری
کلیدواژه:
انتخاباترئیس جمهورمحمدعلی رجائیحاکمیت مردم در نظام اسلامیخدمت به مردم