شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او.

این طور نیست که حالا که ما منتظر ظهور امام زمان (عج) هستیم پس دیگر بنشینیم تو خانه‌هایمان، تسبیح را دست بگیریم و بگوییم «عَجّلْ عَلی‌ فَرَجِهِ». عجّل، با کار شما باید تعجیل بشود، شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او و فراهم کردن اینکه مسلمین را با هم مجتمع کنید. 1 دی 1362

لیس صحیحاً ان نجلس فی بیوتنا وناخذ بایدینا مسبحه ونردد دعاء «عجلّ علی فرجه» زاعمین باننا ننتظر ظهور إمام الزمان- سلام الله علیه- إن التعجیل فی الفرج سیتم باعمالکم، علیکم انتم توفیر الارضیه المناسبه والإعداد للمّ شمل المسلمین ووحدتهم. ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۴

It is not such that when we wait for reappearance of the Imam of the Time (peace be upon him), we should sit at home, twiddle our thumbs or pray for his reappearance. His reappearance should be hastened through your struggle. You should provide the groundwork for his reappearance. To prepare the ground is achieved by bringing Muslims together and get them united. God willing, he will reappear. 22 December 1983

دریافت طرح
اشتراک شما باید زمینه را فراهم کنید برای آمدن او.
کلیدواژه:
امام خمینیوحدت جهان اسلامامت اسلامیعلمای اسلامیامام زمان (ع)انتظار فرج