تفرقه افکنی،خدمت به امپریالیسم ودشمن

آقایان اهل سنت و علمای شیعه مدتهاست که زحمت می‌کشند که تفرقه را کنار بگذارند و [با] کسانی که پیغمبرشان و دینشان یکی است همراه و برادر باشند، لکن افرادی کوشش می‌کنند که تفرقه ایجاد کنند و شما خوب می‌دانید که چه کسانی از تفرقه سود می‌برند. به مردم توجه دهید که این تفرقه‌ها خدمت به امپریالیسم و خدمت به دشمن است. ۲۵ مرداد ۱۳۶۱

ان الساده اهل السنه وعلماء الشیعه یبذلون الجهود منذ فتره طویله من اجل ان ینبذوا الفرقه، وان یکونوا دوماً اخوه مع الاشخاص الذین یشترکون معهم فی النبی والدین، ولکن هناک اشخاصاً یحاولون خلق الفرقه وانتم تعلمون جیداً من هم الاشخاص الذین یستفیدون من التفرقه. ان علیکم ان تلفتوا انتباه ابناء الشعب إلی ان مثل هذه السلوکیات والتفرقات تخدم الامبریالیه وتخدم العدو. ۲۶ شوال ۱۴۰۲

You know that the Sunni gentlemen and Shia `ulama' have been attempting for quite some time to brush aside discord and be congenial with whom they share belief in a single Prophet and religion. However, there are individuals attempting to create division. You well know who benefits from discord. Remind these people of the fact that such divisive remarks serve imperialism and the enemy. 16 August 1982

دریافت طرح
اشتراک  تفرقه افکنی،خدمت به امپریالیسم ودشمن
کلیدواژه:
وحدت جهان اسلاموحدتتشیّعسنی(اهل سنت)دشمنی با اسلام ناب