نظر امام(ره) در رابطه با شعار مرگ بر آمریکا

باید به آن آخوند مزدور که فریاد مرگ بر آمریکا را خلاف اسلام می‌داند گفت تاسی به رسول خدا و متابعت از امر خداوند تعالی خلاف مراسم حج است؟ آیا تو و امثال تو آخوند امریکایی فعل رسول الله(ص) و امر خداوند را تخطئه می‌کنید و اوامر خدا و رسول را برای منافع دنیایی خود به طاق نسیان می‌سپارید؟ ۱۲ شهریور ۱۳۶۲

وهنا علینا ان نقول لهولاء المرتزقه والعملاء من رجال الدین الذین یرون الهتاف ضد امریکا امرٌ مخالفٌ للإسلام. هل التاسی برسول الله وإتباع امر الله تعالی مخالفٌ للاسلام ومراسم الحج؟ اتخطئون الله بما امر والرسول بما فعل و اتتجاهلون اوامر الله ورسوله لاجل منافعکم الدنیویه؟ ۲۵ ذی القعده ۱۴۰۳

Now, that mercenary akhound who considers the cry of death to the US to be against Islam should be asked whether following the prophet of God and obeying the command of God Almighty are against the Hajj rituals. Are the likes of you, American-oriented akhund, impugning the deeds of the prophet of God( may God's peace be upon him )and the command of God? and forget the commands of God and the messenger for your worldly interests? 3 September 1983

دریافت طرح
اشتراک نظر امام(ره) در رابطه با شعار مرگ بر آمریکا
کلیدواژه:
آمریکا، سردمدار استکبار جهانیروحانی‌نماها و مقدس مآب‌هامذاکره با آمریکاآمریکاسازش