زدودن اندوه دل، با انتقام از آمریکا و آل سعود

ان شاء الله ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از آمریکا و آل سعود برطرف خواهیم ساخت و داغ و حسرت حلاوت این جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم نهاد. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

غیر اننا سننفس عن حزن قلوبنا إن شاء الله فی الوقت المناسب بالانتقام من امیرکا وآل سعود، وسندخل إلی قلوبهم حسره استمتاعهم بهذه الجریمه العظیمه. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

God willing, we will remove the contrition of our hearts by taking revenge from America and the House of Sa`oud at an appropriate time, and put on their hearts the bereavement and regret of sweetness of this mortal crime. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک زدودن اندوه دل، با انتقام از آمریکا و آل سعود
کلیدواژه:
حج خونینآمریکاآل سعوداسرائیلپذیرش قطعنامه 598