این جوانهای ما در جبهه‌ها، نور چشم‌های اسلامند

این جوانهای ما از هر طایفه‌ای و از هر گروهی که هستند، و در جبهه‌ها برای اسلام جنگ می‌کنند، اینها نور چشمهای اسلام هستند، اینها کسانی هستند که اسلام و مسلمین به اینها باید ارج بگذارد، به اینها باید افتخار کند. ۱۵ آذر ۱۳۵۹

إن هولاء الشبان الشجعان الذین یقاتلون فی سبیل الإسلام، من ای فرقه کانوا، هم فخر هذه الامه وقره عین الإسلام، لذا فعلینا جمیعاً ان نقدّر ونثمن لهم هذه التضحیات والجهود، ونفتخر بهم. ۲۷ محرّم ۱۴۰۱

These youths, from whatever class and force they be, who are fighting for the Islamic cause, are the light of Islam's eyes. Islam and the Muslims should appreciate them; they should be proud of them. 6 December 1980

دریافت طرح
اشتراک این جوانهای ما در جبهه‌ها، نور چشم‌های اسلامند
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتصدور انقلابجوانان و شهادتمدافعان حرم