عید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروند

عید ملت مستضعف، روزی است که مستکبرین دفن شوند. عید ملت ما روزی است که ریشه‌های فسادی که امروز در بعض از نقاط ایران هستند از بین بروند، و می‌روند. ۱۱ مهر ۱۳۵۸

یوم عید الشعب المستضعف الیوم الذی سیدفن فیه المستکبرون. إن یوم عید شعبنا هو الیوم الذی تجتث فیه جذور الفساد المتبقیه فی بعض انحاء ایران، و سیتم اجتثاثها إن شاء الله. ۱۱ ذی القعده ۱۳۹۹

The festivity for the downtrodden nation is the day when the arrogant people are buried. The festivity for our nation is the day when the roots of corruption, which exist in some parts of Iran, are destroyed. 3 October 1979

دریافت طرح
اشتراک عید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروند
کلیدواژه:
امام خمینیمستضعفینتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیمواجهه مستضعفان و مستکبرانانقلاب اسلامی و مستضعفانفساد