زیر بار ذلت نمی‌رویم

ما تابع امر خداییم؛ و به همین دلیل طالب شهادتیم. و تنها به همین دلیل است که زیر بار ذلت و بندگی غیر خدا نمی‌رویم. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

نحن نتبع امر الله لهذا نتطلع إلی الشهاده. و لا نرضی بالخنوع و العبودیه لغیر الله تعالی. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

We obey the command of God. It is for this reason that we seek martyrdom. It is only for this reason that we do not submit to abjectness and servitude to anybody other than God. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک زیر بار ذلت نمی‌رویم
کلیدواژه:
شهادتروحیه انقلابیمدافعان حرمپذیرش قطعنامه 598