از هیچ کس، جز خدا نهراسید

من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی می‌خواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیزم نکشند. ۲ فروردین ۱۳۶۸

إننی اطلب مره اخری من کبار المسوولین فی الجمهوریهالإسلامیه بان لا یخشوا احداً غیر الله العظیم، و ان یشدوا الاحزمه علی البطون و لا یتخلوا عن النضال و الجهاد ضد فساد و فحشاء الراسمالیه الغربیه، و تفاهه و اعتداء المارکسیه. ۱۴ شعبان ۱۴۰۹

I again call on the high-ranking officials of the Islamic Republic to fear nobody and nothing except God Almighty, to give up the lions without give up struggle against corruption of Western capitalism frivolity and aggression of communism. 22 March 1989

دریافت طرح
اشتراک از هیچ کس، جز خدا نهراسید
کلیدواژه:
کارگزاران نظام اسلامیایمان به خدامسئولینمبارزه با فساد