مستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلاب

فقرا و متدینین بی‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستند. ما باید تمام‌ تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

فالذین یفجرون الثورات و یعتبرون من حماتها الحقیقیین هم الفقراء المومنون المحرومون. و یجب علینا ان نبذل کل ما فی وسعنا للحفاظ علی النهج المبدئی فی الدفاع عن المستضعفین مهما کان الثمن. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

The indigent and underprivileged are the true architects of revolutions. We have to undertake all our efforts to preserve in whatever way possible the fundamental line of defending the downtrodden. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک مستضعفین، برپادارندگان واقعی انقلاب
کلیدواژه:
مستضعفینانقلاب اسلامی و مستضعفاناسلام مستضعفان و محرومانخدمت به مردمپذیرش قطعنامه 598