پیشکسوتان جهاد فراموش نشوند

نگذارید پیشکسوتانِ شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

لا تدعوا النسیان یلف رواد الشهاده و التضحیه و یضیعوا فی دهالیز الحیاه و هموم معیشتهم الیومیه. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Do not permit the forerunners of #martyrdom and blood to be relegated to the dustbin of oblivion in the twists and turns of your daily life. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک پیشکسوتان جهاد فراموش نشوند
کلیدواژه:
دفاع مقدسشهادتجهادمبارزه