مدیون آنهاییم

جامعه اسلامی ما استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی خویش را مدیون ایثار های غیر قابل ترسیم این عزیزان می‌داند. ۶ فروردین ۱۳۶۵

انّ مجتمعنا الاسلامی یعتبر نفسه مدیناً باستقلاله و حریته و قیام الجمهوریه الاسلامیه للتضحیات التی لاتوصف لهولاء الاعزه. ۱۵ رجب ۱۴۰۶

Our Islamic society owes its independence, freedom and Islamic Republic to the indescribable sacrifices of these dear ones. 26 March 1986

دریافت طرح
اشتراک مدیون آنهاییم
کلیدواژه:
شهادتآزادیاستقلالجمهوری اسلامیشهداایثار