اگر بخواهیم می‌توانیم

دیدیم که بسیاری از کارخانه‌ها و وسایل پیشرفته که گمان نمی‌رفت متخصصینِ ایران قادر به راه انداختن آن باشند و همه دستها را به سوی غرب یا شرق دراز کرده بودیم، در اثر محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی، جوانان عزیز ما رفع احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهیم می‌توانیم. ۲۶ بهمن ۱۳۶۱

فانتم ترون کیف ان الجیل الحاضر المحروم قد هب للعمل و الابداع، فاستطاع تشغیل و اداره الکثیر من المصانع و الاجهزه المتطوره مما لم یکن متصوراً قدره المتخصصین الایرانیین علی تشغیلها، و مما کان یدفعنا الی مد ایدینا الی الشرق او الغرب للاستعانه بخبرائهم. کذلک و نتیجه للحصار الاقتصادی و الحرب المفروضه راینا کیف تمکن ابناونا من تصنیع قطع الغیار اللازمه و مما ساهم فی سد الحاجه المحلیه و اثبت قدرتنا علی ای عمل بمجرد ارادته. ۱ جمادی الاول ۱۴۰۳

many examples of which we are witnessing, that were thought could not be provided locally and our hands were extended to the West or the East. This is because economic blockade and the compelling conditions of the imposed war made their domestic production without assistance of foreign experts possible. our youth satisfied our needs. Our people have proved to be able to do things if they want.  15 February 1983

دریافت طرح
اشتراک اگر بخواهیم می‌توانیم
کلیدواژه:
جوانان پس از انقلابجوانان و وظایفاقتصاد مقاومتیتحریم اقتصادیما میتوانیم