غضب و خشم بر دشمنان

بغض و کینه انقلابی‌تان را در سینه‌ها نگه دارید؛ با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید؛ و بدانید که پیروزی از آن شماست. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

ابقوا علی غضبکم و حقدکم الثوری فی صدورکم، و تطلعوا بغضب إلی عدوکم، و کونوا علی ثقه بان النصر حلیفکم. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Keep your revolutionary spite and grudge at your bosoms; look at your enemies with wrath and rancor; you should know that victory belongs to you. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک غضب و خشم بر دشمنان
کلیدواژه:
بسیج و پیروزی انقلابمقاومتمدافعان حرمپذیرش قطعنامه 598