ما ادعایی نداریم

من نمی‌خواهم بگویم که ما نقیصه نداریم، الی ما شاء الله نقیصه داریم و الی ما شاء الله ما هواهای نفسانی داریم، لکن به مقایسه ما می‌خواهیم حساب کنیم. نه اینکه صد در صد جمهوری اسلامی الآن آن خطی را که انبیا می‌خواستند، طی می‌کند، یا حزب جمهوری اسلامی یا سایر نهادهائی که در کشور هست؛ ما هیچ یکمان مدعی نیستیم که تمام اینها صد در صد تمام است، لکن مدعی این هستیم که یک نسیم روحانی از جانب خدای تبارک و تعالی به این کشور وزیده است، یک بارقه الهی به این کشور تابیده است و به واسطه همین نسیم روح بخشی که با عنایت حق تعالی در این کشور وزیده است، این کشور را رو به اسلام و آمال انبیا دارد سوق می‌دهد. ۱۴ فروردین ۱۳۶۱

لا ارید القول باننا مبراون من العیوب و النواقص، بل هناک الکثیر من النواقص و الاهواء النفسانیه، لکننا نرید ان نعرف ذلک من خلال المقارنه، و لا نقول ان الجمهوریه الإسلامیه تسیر مائه بالمائه علی نفس النهج الذی خطه الانبیاء او ان الحزب (الجمهوری الإسلامی) و سائر الموسسات الموجوده هی کذلک، إذ ان احدا لم یدع بان هذه الامور سلیمه مائه بالمائه، لکننا ندعی ان نسیما معنویا هب من قبل الله تعالی علی هذا البلد، و ان هناک شعله إلهیه سطعت علی هذا البلد و اخذت تسوقه نحو الإسلام و آمال الانبیاء. ۸ جمادی الثانی ۱۴۰۲

I am not saying that we do not have any defects, we have numerous failings and temporal desires, but we want to make comparison. I do not mean that Islamic Republic is now completely traversing the line drawn up by Prophets. It is also the case with Islamic Republic Party or other organizations in the country. None of us claims that all are completely Islamic, yet we claim that a celestial breeze has blown in this country from God Almighty. A divine ray has started shining on this country and due to this exhilarating breeze wafting across the country with the grace of God Almighty, this country is moving towards Islam and the ideals of the Prophets. 3 April 1982

دریافت طرح
اشتراک ما ادعایی نداریم
کلیدواژه:
انقلاب اسلامی ایرانجمهوری اسلامیقدرت جمهوری اسلامی