هوشیار باشید

باید دولت و ملت هوشیار باشد که در کمین‌ هستند برای بلعیدن این کشور از همه اطراف، از آمریکا گرفته تا شوروی، در این معنا شک نباید بکنیم و متکی به خدای تبارک و تعالی باشیم و متکی به قدرت ملی خودمان باشیم که وحدت شما و همراهی ملت از شما و پشتیبانی همه قشرهای ملت از شما، شما را از آسیب مصون نگه می‌دارد. ۱ شهریور ۱۳۶۲

علی الشعب و الحکومه ان یکونوا یقظین و لا یغفلوا عن الذین یکمنون لهم و یترصدونهم لیبتلعوا بلادهم ابتداءً من امریکا حتی الاتحاد السوفیتی. لذا فعلینا ان لا نشک ابداً، فی اننا و بالاعتماد علی الله تعالی و قدره شعبنا، و بإتحادکم و دعم و تایید جمیع فئات الشعب لکم، سنبقی مصونین من کلِّ ضرر. ۱۴ ذی القعده ۱۴۰۳

The government and people should be alert. The nation should not neglect this fact that there are enemies on all sides from the US to the Soviet Union waiting in ambush to devour our country. We should not doubt this concept. We should trust God Almighty and our national power. Your unity, support of people and backing from all strata will safeguard you against any harm. 23 August 1983

دریافت طرح
اشتراک هوشیار باشید
کلیدواژه:
استقلالوحدتنقش مردماقتدارملیآمریکاتوان داخلیشوروی