خروج از سلطه جباران

امروز همه مصیبت و عزای آمریکا و شرق و غرب در این است که نه تنها ملت ایران از تحت الحمایگی آنان خارج شده است، که دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت می‌کند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

ان کل عزاء امیرکا و الغرب و الشرق الیوم هو ان إیران لم تتحرر فقط من هیمنه هولاء، و انما تحرض الآخرین للخروج من هیمنه الجبارین. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Today, all the afflictions and agonies of #America and the East and the West are due to the fact that the Iranian nation has not only get out of their protectorate, it has also called on others to be rid of the domination of tyrants. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک خروج از سلطه جباران
کلیدواژه:
استقلالپذیرش قطعنامه 598آمریکااستعمار