اختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلی

ما در شرایط جنگ و محاصره توانسته‌ایم آن همه هنرآفرینی و اختراعات و پیشرفتها داشته باشیم. ان شاء الله در شرایط بهتر زمینه کافی برای رشد استعداد و تحقیقات را در همه امور فراهم می‌سازیم. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

لقد استطعنا فی ظروف الحرب و المحاصره امتلاک الفنون و الاختراعات و تحقیق کل هذا التقدم. و ان شاء الله سنعمل فی ظروف افضل علی توفیر الارضیه الکافیه لتفتح الطاقات و بلوره الإبداعات فی مختلف المجالات. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

At the circumstances of war and siege, we have been able to have the artistry, creativities and advancements. God willing, in the better circumstances we will provide enough ground for the growth of talents and researches in all affairs. July 20, 1988

دریافت طرح
اشتراک اختراعات و پیشرفتها در جنگ تحمیلی
کلیدواژه:
علمتحریم اقتصادیپیشرفتجنگسلاح جنگی