وعده‌های پوشالی

بر خلاف خوابهای خرگوشی آنان که وعده سقوط جمهوری اسلامی را در سه ماه یا یک سال به خود و اربابان خود می‌دادند، امروز پس از سالها، کشور عزیز اسلامی ایران از همیشه پایدارتر و ملت عظیم آن سرافرازتر است. ۶ مرداد ۱۳۶۶

خلافاً لاحلامهم، إذ کانوا یعدون انفسهم واسیادهم بسقوط الجمهوریه الاسلامیه فی زهاء ثلاثه اشهر او عام، الیوم- و بعد مضی عده اعوام- نری دوله ایران الاسلامیه اکثر ثباتاً و استقراراً. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷

The ill-wishers and the deviate predicted the fall of the Islamic Republic within three months or a year to console themselves and their masters. They dreamt of the fall of the Islamic Republic every night and day. However, their infamy has traveled into every nook and cranny. This dear Islamic country of Iran is more stable than ever before. July 28, 1987

دریافت طرح
اشتراک وعده‌های پوشالی
کلیدواژه:
جمهوری اسلامیفتنهاستقامت در نهضتدشمنایستادگیپیشرفت