روز عزای ما

از این ترس نداشته باشیم که فلان رادیو یا دولت خارجی چه می‌گوید، رادیوها باید به ما فحش بدهند. آن روزی را که آمریکا از ما تعریف کند باید عزا گرفت. شورای نگهبان بدون ملاحظه از هیچ کس فقط و فقط خدا را در نظر بگیرند. ۲۰ آذر ۱۳۶۲

یجب الّا نضعف و لا ننظر إلی ما تقول إلاذاعه الفلانیه او الحکومه الفلانیه. فلتوجه الاذاعات الشتائم إلینا. فالیوم الذی تقف امریکا مادحه لنا یشکل یوم حداد لنا. علی مجلس صیانه الدستور ان لا یهتم باحد سوی الله. ۶ ربیع الاول ۱۴۰۴

We should not show a bit of laxity and not fear what certain radios and foreign government says. The day when the US admires us, we should mourn. They should insult and we should firmly carry out our works. The Guardian Council should only consider God without regard for anyone. 11 December 1983

دریافت طرح
اشتراک روز عزای ما
کلیدواژه:
انتخاباتشورای نگهبانتبلیغاتآمریکادشمن