دست رد به سینه قدرتهای شیطانی

به یمن قدرت الهی و توفیق او- جلّ و علا- و دعا و تایید حضرت بقیه الله -ارواحنا لِتُراب مَقْدَمِه الفداء- و ملت انقلابی ایران -که جانم فدای یک یک آنها- دست رد به سینه همه قدرتهای شیطانی زده است. ۲۸ آذر ۱۳۶۶

انت و الجمیع تعلمون انّکم تعیشون فی ظل نظام وقف بوجه کافه القوی الشیطانیه ببرکه القدره الالهیه و توفیقه جل وعلا و دعاء و تایید بقیه الله الاعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) و الشعب الایرانی الغیور. ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۸

by the grace of divine power and the prayers and affirmation of Imam Mahdi (may our souls be sacrificed for the dust of his step) and the support of the revolutionary nation of Iran, may my soul be sacrificed for everyone of them who have rejected and overthrown all satanic powers. 19 December 1987

دریافت طرح
اشتراک دست رد به سینه قدرتهای شیطانی
کلیدواژه:
امام زمان (ع)شیطاندشمننصرت الهیمردمابرقدرتها