ملت ما سازش را نمیپذیرد

ما سازش را از هر کس و به هر شکلی باشد نخواهیم پذیرفت. چون ملت نخواهد پذیرفت. هر کس قبول کند با ماست و الّا از ما جداست. ۱۱ آبان ۱۳۵۷

نحن لا نساوم احد وبای شکل کان، لان الشعب لن یوافق علی ذلک. فکل من یقبلها هو معنا، وإلّا فلیس منا. ۱ ذی الحجه ۱۳۹۸

We will not compromise with anyone for anything because the nation won't. Whoever agrees is one of us, otherwise not. November 2, 1978

دریافت طرح
اشتراک ملت ما سازش را نمیپذیرد
کلیدواژه:
مذاکره با آمریکاآمریکاسازشتسلیمملت ایران