تعلیم به دور از تربیت

اگر اساتید دانشگاه فقط همّشان این باشد که درس بگویند -البته در دانشگاه‌های سابق ما، درس هم درست نبود. اگر بود، ما این قدر عقب نمانده بودیم از دانش- فقط بنایشان بر این باشد که تعلیم کنند، پهلویش تربیت نباشد، تربیت معنوی نباشد، از دانشگاه آنها می‌آیند بیرون که فساد می‌کنند. ۲۸ شهریور ۱۳۶۱

اذا کان همّ اساتذه الجامعه اعطاء الدروس فقط ولم یکن الی جانبها التربیه والتعلیم فإن الذین یتخرجون من الجامعه سیفسدون. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۲

If university professors only attempt to teach lessons without regarding spiritual education, those who graduate will spread corruption. The universities in the former regime did not teach properly. If they had done so, we would not lag behind so much in sciences. September 19, 1982

دریافت طرح
اشتراک تعلیم به دور از تربیت
کلیدواژه:
اساتید دانشگاهیدانشجویاندانشگاه و دانشگاهیانتعلیم بدون تربیتدانشگاه اسلامیتعلیم و تربیت