در انتظار طلوع

امید است که این انقلاب بارقه‌ای الهی باشد که انفجاری عظیم در توده‌های زیر ستم ایجاد نماید و به طلوع فجر انقلاب مبارک حضرت بقیه اللّه -ارواحنا لمقدمه الفداء- منتهی شود. و باید ملت شریف حضور خود را هر چه والاتر در صحنه اقامه عدل الهی به ثبت رساند. ۱۰ مرداد ۱۳۶۰

ارجوان تکون هذه الثوره شراره بل نوراً إلهیا یودی إلی تحول عظیم فی الشعوب المظلومه وان ینتهی إلی شروق فجر ثوره بقیه الله المبارکه- ارواحنا لمقدمه الفداء- وعلی الشعب الإیرانی الذی قام بثوره عظیمه کهذه ان یظل مهتماً باستمراریتها مسجلًا حضوره فی ساحه إقامه العدل الإلهی‏. ۳۰ رمضان ۱۴۰۱

It is hoped that this revolution will serve as a divine spark to cause explosion among tyrannized masses, culminating in the dawning revolution of the savior. The honorable Iranian people should establish their presence ever more diligently in materializing the divine justice. August ۱, ۱۹۸۱

دریافت طرح
اشتراک در انتظار طلوع
کلیدواژه:
مستضعفینپیروزی انقلابامام زمان (ع)ظهورحکومت قبل از ظهورملت ایرانمظلوممظلومین