امید مستضعفان به وعده الهی

امید است وعده الهی اراده منت بر مستضعفان بزودی تحقق یابد و دست قدرتمند حق تعالی هر چه سریعتر از آستین ملتهای مظلوم بیرون آید و دست ستمکاران از جنایت نسبت به مستضعفان جهان کوتاه شود، و مظلومان، به حقوق از دست رفته خود دست یابند. ۲۲ بهمن ۱۳۶۱

نامل ان یتحقق الوعد الإلهی بإراده المنّه بحق المستضعفین عن قریب، وان تخرج ید الحق تعالی المقتدره من اکمام الشعوب المظلومه، وتقطع ایدی الظالمین کی لا تتمکن من قتل وظلم المستضعفین فی العالم، وان ینال المظلومون حقوقهم الضائعه. ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۳

It is hoped that the divine promise to the oppressed shall be realized soon and the powerful hands of the Exalted Truth reveals itself as soon as possible from under the sleeves of the oppressed nations. So that the hands of the tyrants are cutoff from committing crimes against the oppressed of the world and the innocent regain their lost rights. February ۱۱, ۱۹۸۳

دریافت طرح
اشتراک امید مستضعفان به وعده الهی
کلیدواژه:
مستضعفینمواجهه مستضعفان و مستکبرانصدور انقلابقیام برای خدامظلومین