همبستگی ملت‌ها در مبارزه

امروز همچنان که قدرتهای شیطانی در سطح جهانی برای غارت ملت ضعیف دست در دست یکدیگر گذاشته‌اند، ملتها باید در مبارزات حق طلبانه خود یکدیگر را حمایت کنند. ۲۳ آذر ۱۳۵۷

الیوم وفی الزمن الذی تتحد فیه القوی الشیطانیه لنهب الشعوب الضعیفه، علینا ان ندعم بعضنا البعض فی المعارک التی تقع من اجل إحقاق الحق. ۱۳ محرّم ۱۳۹۹

As the diabolic powers have got united in plundering the weak nations today, the nations too must support each other in their struggles to vindicate their own rights. December ۱۴, ۱۹۷۸

دریافت طرح
اشتراک همبستگی ملت‌ها در مبارزه
کلیدواژه:
مستضعفیناسلام مکتب قیام و مبارزهفلسطینقیام برای خداقدس شریف