به امیرالمومنین(ع) اقتدا کنید

در نظر داشته باشید که حضرت امیر(ع) در حالی که ریاست کشور بسیار بزرگی را داشت، چه جور بود سلوکش با مردم و چه بود سفارش‌هایی که به عمّالش فرموده است! البته ما نمی‌توانیم خود او باشیم، لکن تا آن حدودی که بتوانیم، باید پیروی از او بکنیم. ۲۰ شهریور ۱۳۵۹

امیر المومنین(ع) الذی حکم دوله مترامیه الاطراف، انظروا إلی حیاته الشخصیه وإلی اسلوب تعامله مع الامه وتمعنوا بالوصایا التی کان یبعث بها إلی عماله فی الولایات. بالطبع لا یمکننا ان نکون کالإمام علی(ع) ولکن یمکننا ان نکون شیعه وان نسعی جاهدین لتنفیذ ما امرنا به وتعلمناه منه. ۱ ذی القعده ۱۴۰۰

Keep in mind the position held by Hadrat Amir(`a) who ruled a vast realm. See how he behaved with the people and what his instructions to the governments that ruled on his behalf were. We, of course, cannot be like him; but we must follow him to the extent we can. September 11, ۱۹۸۰

دریافت طرح
اشتراک به امیرالمومنین(ع) اقتدا کنید
کلیدواژه:
ساده زیستیامام علی (ع)مسئولینساده زیستی مسئولیناشرافی گری