فلسطین در راس مصیبت‌ها

این اختلاف کلمه و سرسپردگی‌های بعضی از سران ممالک اسلامی است که با داشتن منابع طبیعی سرشار و ذخایر گرانبها و جمعیت هفتصد میلیونی نتوانسته‌اند دست استعمار و صهیونیسم را از بلاد اسلامی قطع کرده و به نفوذ ایادی آن پایان بخشند. ۱۹ مهر ۱۳۵۱

هو اختلاف الکلمه، وعمالات بعض روساء البلدان الاسلامیه الذین لم یستطیعوا ان یقطعوا ید الاستعمار عن البلاد الاسلامیه رغم امتلاکهم الموارد الطبیعیه الغنیه والذخائر النفیسه، والسکان الذین یبلغ عددهم سبع مائه ملیون انسان، وینهوا نفوذ ملائهم. ۳ رمضان ۱۳۹۲

This difference in expression and the devotions of some heads of Muslim countries who, though possessing vast natural resources, valuable reserves and seven hundred million population, have not been able to cut off the hands of imperialism and Zionism from the Islamic lands and to put an end to their lackeys' influence. October ۱۱, ۱۹۷۲

دریافت طرح
اشتراک فلسطین در راس مصیبت‌ها
کلیدواژه:
جهان اسلاموحدت جهان اسلامفلسطینقدس شریفسران کشورهای اسلامی