توصیه به کشورهای اسلامی

وصیت من به ملتهای کشورهای اسلامی است که انتظار نداشته باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به هدف که آن اسلام و پیاده کردن احکام اسلام است کمک کند؛ خود باید به این امر حیاتی که آزادی و استقلال را تحقق‌ می‌بخشد قیام کنید. وصیت‌نامه سیاسی-الهی

اوصی شعوب العالم الاسلامی بان لا ینتظروا مساعده احد من الخارج لتحقیق اهدافهم فی تطبیق احکام الإسلام، بل المبادره للنهوض بانفسهم وتحقیق هذا الهدف الضروری الذی سیومّن لهم الحریه والاستقلال. الوصیه السیاسیّه-الالهیّه

My advice to Muslim nations is: Do not look for outside help in achieving your goal, which is Islam and implementation of the Islamic rules. You yourselves should rise up and undertake this vital issue, which will make liberty and independence a reality. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک توصیه به کشورهای اسلامی
کلیدواژه:
اسلام مکتب قیام و مبارزهنقش مردمقیام برای خداکشورهای اسلامیسران کشورهای اسلامیملتهاوصیت نامه