اشکال‌تراشی و خدمت‌گزاری

و شما اشکالتراشان به فکر بنشینید که آیا بهتر نیست به جای سرکوبی به اصلاح و کمک بکوشید؟ و به جای طرفداری از منافقان و ستمگران و سرمایه داران، طرفدار مظلومان و ستمدیدگان و محرومان باشید؟ و به جای گروههای آشوبگر و تروریستهای مفسد و طرفداری غیر مستقیم از آنان، توجهی به ترورشدگان از روحانیون مظلوم تا خدمتگزاران متعهد داشته باشید؟ 26 بهمن 1361

دریافت طرح
اشتراک اشکال‌تراشی و خدمت‌گزاری
کلیدواژه:
مستضعفینوصیت نامهمطبوعات و رسانه‌هاتبلیغات ضد انقلاب داخلیاختلافمظلومین