بخشی از وصیتنامه شهید جهان آرا

ای امامم! لحظه لحظه ی این زندگی بر تو همچون نوح، موسی و عیسی و محمد (ص) گذشت. ولی تو ای امام و ای عصاره ی تاریخ بدان که با حرکتت، حرکت اسلام را در تاریخ جدید شروع کردی و آزادی مستضعفان جهان را تضمین کردی. ولی ای امام کیست که این همه رنجها و دردهای تو را درک کند؟

دریافت طرح
اشتراک بخشی از وصیتنامه شهید جهان آرا
کلیدواژه:
امام خمینیانقلاب اسلامی و مستضعفانحضرت نوح (ع)حضرت موسی (ع)حضرت عیسی (ع)پیامبر اکرم (ص)اسلام مستضعفان و محرومان