جوانان عزیز لبنان

از جوانان عزیز لبنان که موجب سرافرازی امت اسلام در ذلت جهان‌خواران گردیده‌‏اند، تشکر می‏کنم و برای موفقیت همه عزیزانی که با تکیه به سلاح ایمان و جهاد به اسرائیل ضربه می‏زنند دعا می‏کنم. 06 مرداد 1366

واعرب عن جزیل شکری لشباب لبنان الاعزاء الذین رفعوا هامه الامه الاسلامیه عالیاً بإذلالهم المستعمرین، وادعو لنصره کافه الاحبه فی داخل الاراضی المحتله وخارجها الذین یوجهون ضربه قاسیه لإسرائیل ومصالحها مستندین الی سلاح الایمان والجهاد. ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷

I thank the dear youths of Lebanon who have brought honor and pride to the Muslim community and disrepute to the world devourers. I pray for the success of all the dear ones who strike against the Israeli interests inside and around the occupied territories by relying on the weapon of faith and jihad. July 28, 1987بیشتر بخوانید: http://emam.com/posts/index/quote#quote18261

دریافت طرح
اشتراک جوانان عزیز لبنان
کلیدواژه:
امام خمینیلبنانایمان به خداجهادایمانتشکیل حزب الله