خاتم ولایت

همان طوری که رسول اکرم به حسب واقع، حاکم بر جمیع موجودات است؛ حضرت مهدی همان طور حاکم بر جمیع موجودات است. آن خاتم رسل است و این خاتم ولایت. ۲۵ فروردین ۱۳۶۶

کما انّ رسول الله (ص) حاکم ومهیمن علی کافه الموجودات فإنّ الامام المهدی (عج) کذلک، فذاک خاتم الانبیاء وهذا خاتم الاوصیاء. 15 شعبان 1407

As it really is, the Noble Prophet is ruler over the entire creation; similarly, Imam Mahdi is ruler over the entire creation. The former is the Seal of the Prophets while the latter is the Seal of the Imams. April ۱۴, ۱۹۸۷

دریافت طرح
اشتراک خاتم ولایت
کلیدواژه:
امام خمینیپیامبر اکرم (ص)امام زمان (ع)ولایتپیامبرشناسی