خدمت ارزنده آیت الله منتظری به استکبار!

به قدری مطالبی که می‌گفتید دیکته‌شده منافقین بود که من فایده‌ای برای جواب به آنها نمی‌دیدم. مثلًا در همین دفاعیه شما از منافقین تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می‌بینید که چه خدمت ارزنده‌ای به استکبار کرده‌اید. ۶ فروردین ۱۳۶۸

سماحه السید منتظری‏: وان ما تحدثت به وکررته کان بایجاد من المنافقین إلی درجه لا اری جدوی من الردّ علیه. علی سبیل المثال فی دفاعکم عن المنافقین، بایحاد صدر حکم الإعدام بحق عدد محدود منهم نتیجه للحرب المسلحه التی یشنونها ضد الإسلام والثوره؛ اشرتم إلی ان إعدادهم آلاف مولفه استناداً إلی ما قاله المنافقون. وکما تری، ایه خدمه قیمه اسدیتها بذلک إلی الاستکبار. ۱۸ شعبان ۱۴۰۹

Dear Mr. Muntaziri: The questions you raised were so dictated by the hypocrites that I did not see any use of replying to them. For example; in your defense of the hypocrites, who had been sentenced to death for their armed struggle against Islam and the revolution. You observed what valuable services you rendered to imperialists. 25 March 1989

دریافت طرح
اشتراک خدمت ارزنده آیت الله منتظری به استکبار!
کلیدواژه:
امام خمینیرهبری انقلابمنافقینملی‌گرایان و لیبرال‌هاحسینعلی منتظری