امید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستید

من از غیرتمندی شما جوانان برومند و از شجاعت و شهامتتان احساس غرور و سرفرازی می‌کنم. امید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند خارج و داخل هستید. ۲۳ آبان ۱۳۵۷

إنی اشعر بالفخر و الاعتزاز، ایها الشباب الغیاری البواسل، لشجاعتکم و شهامتکم. إن املی فی هذه النهضه الإسلامیه انتم الشباب البواسل داخل البلد و خارجه. ۱۳ ذی الحجه ۱۳۹۸

I am honored and proud of the enthusiasm, courage and boldness of you brave youth. You the enthusiastic youth abroad and within the country are my hope in this Islamic movement. 14 November 1978

دریافت طرح
اشتراک امید من در این نهضت اسلامی شما جوانان برومند هستید
کلیدواژه:
امام خمینینهضت اسلامیجوانانجوانان و وظایفجوانان، علم و تزکیهجوانان و بصیرتجوانیانقلاب اسلامی و تحول جوانان