سیاست همیشگی ما، حفظ آزادی، استقلال و منافع مردم

سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی و استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی‌کنیم.  16 آبان 1357

إن سیاستنا تستند دواماً إلی صیانه الحریه و الاستقلال و الحفاظ علی مصالح الشعب، لن نضحی بهذا المبدا مهما کان الثمن. ۶ ذی الحجه ۱۳۹۸

Our policy would always be based on maintaining freedom and independence and protecting people's interests, and we won't sacrifice this principle for anything. 7 November 1978

دریافت طرح
اشتراک سیاست همیشگی ما، حفظ آزادی، استقلال و منافع مردم
کلیدواژه:
امام خمینیآزادیاستقلالآزادی در نظام اسلامیعزتحاکمیت مردم در نظام اسلامی