۲۲دی سالگرد شهادت علی محمدی/ اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشد

اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشد؛ ما را می‌کوبند؛ شما ملت را می‌کوبند. این چیزهایی که مانع هستند، سد راه هستند، این سدها را می‌شکند. ۱۳ خرداد ۱۳۴۲

إسرائیل لا ترید ان یکون فی هذا البلد مفکر. و تحطیم کل ما فی طریقهم من عراقیل. ۱۰ محرّم ۱۳۸۳

Israel does not wish there to be any learned men in this country. Anything which proves to be a barrier, or blocks its path is to be removed by means of its agents. 3 June 1963

دریافت طرح
اشتراک ۲۲دی سالگرد شهادت علی محمدی/ اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت دانشمند باشد
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایشهادتجوانان و شهادتعلممرجعیت علمیترور