حفظ اسلام و اصول انقلاب

کسی مدعی آن نیست که طبقات محروم و ضعیف و کم درآمد در تنگنای مسائل اقتصادی نیستند؛ ولی آن چیزی که همه مردم ما فراتر از آن را فکر می‌کنند مسئله حفظ اسلام و اصول انقلاب است. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

لا ینکر احد معاناه الطبقات الضعیفه و المحرومه وذوی الدخل المحدود، غیر ان ما یفکر به شعبنا اعظم من ذلک بکثیر الا و هو صیانه الإسلام و مبادئ الثوره. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Nobody claims that the deprived, deprived and low-income classes, are not experiencing the grips of economic problems. However, what all the people think as more important than this is the issue of preserving Islam and the foundations of the revolution. July 20, 1988

دریافت طرح
اشتراک حفظ اسلام و اصول انقلاب
کلیدواژه:
اقتصادمحرومینمستضعفیناسلامانقلاب اسلامی ایرانتحریم اقتصادیآرمان های امام