ما ضد غرب نیستیم

ما ضد غرب نیستیم. ما خواهان استقلال هستیم و روابط خود را با جهان غرب بر این اساس پی‌ریزی می‌نماییم. ما می‌خواهیم ملت ایران غربزده نباشد و بر پایه‌های ملی و مذهبی خویش به سوی ترقی و تمدن گام بردارد. ۴ آبان ۱۳۵۷

نحن لسنا ضد الغرب. إننا نتطلع لتحقیق استقلالنا، وإن علاقاتنا مع العالم الغربی ستکون علی اساس ذلک. إننا ندعو لاحتفاظ الشعب الإیرانی بهویته ونبذ التغرب، وان ینطلق فی مدارج الرقی والحضاره علی اساس مقوماته القومیه والدینیه. ۲۳ ذی القعده ۱۳۹۸

We are not anti-West. We are seeking independence and we will lay the foundation of our relation with the West upon that. We want people of Iran not be westernized and proceed toward progression and civilization on national and religious bases. October ۲۶, ۱۹۷۸

دریافت طرح
اشتراک ما ضد غرب نیستیم
کلیدواژه:
استقلالاستکبار جهانیغربزدگیمذاکره با آمریکاوابستگیمبارزه با استکبارنفی استکبار