ضرورت حفظ ایمان

اگر ملتی قیام کرد، با حفظ قدرت ایمان، هیچ قدرتی در مقابل آن نمی‌تواند بایستد. 25 تیر 1358

لا توجد قوه تستطیع مواجهه شعب ثائر مفعمه روحه بقوه الإیمان. ۲۱ شعبان ۱۳۹۹

If a nation arises in revolt while safeguarding the power of faith, then no power can confront it. July ۱۶, 1979

دریافت طرح
اشتراک ضرورت حفظ ایمان
کلیدواژه:
پیروزی انقلابانقلاب اسلامی ایرانقیام برای خداملت ایرانایمان