رضای خدا در مواعظ

هر واعظی می‌خواهد صحبت کند باید توجه کند که آیا در این چیز رضای خدا هست؟ آیا دعوت به خودش هست یا دعوت به خدا؟ بعد هم که صحبت کرد، بنشیند که آیا این صحبت برای این بود یا برای آن. این راهی است برای سیر انسان به خدا که مراقبت کند از خودش و بعد از مراقبت، محاسبه نماید. 6 دی 1361

کل الواعظ من یرید ان یتحدث، یجب ان یلتفت إلی رضا اللّه. وبعد ان یتحدث یراجع نفسه لیری حقیقه اهدافه من هذا الحدیث. فطریق الإنسان إلی اللّه یحتم علیه ان یراقب نفسه وبعد المراقبه محاسبتها. ۱۱ ربیع الاول ۱۴۰۳

Any person that wants to preach must pay attention to what he wants to say. Does God approve of what he says? Is it an invitation to himself or an invitation to God? This is the way for a person to reach God, which is that he takes note of himself and then after this self-appraisal he undertakes an evaluation. December 27, 1982

دریافت طرح
اشتراک رضای خدا در مواعظ
کلیدواژه:
اخلاقروحانیت و مسئولیت‌هاروحانی‌نماها و مقدس مآب‌هاروحانیتاصلاح نفستهذیبتزکیه نفسرضای الهی