واللّه ولیّ التوفیق

در شرایط اسف‌انگیز فعلی بر هر مسلمانی لازم است که کلیه نیروهای خویش را برای آزاد کردن سرزمین‌های اشغال‌شده و انتقام از اشغالگران به کار گیرند. «و اللّه ولیّ التوفیق». ۱۹ مهر ۱۳۴۷

فی هذه الظروف الراهنه المولمه علی کل مسلم تجنید کافه طاقاته فی سبیل تحریر الاراضی المحتله والإنتقام من المحتلین "و اللّه ولی التوفیق". ۱۸ رجب ۱۳۸۸

Under the present regrettable state of affairs, it is incumbent on all Muslims to mobilize all their forces to liberate the occupied lands and to revenge on the occupiers. "God will make them successful." October 11, ۱۹۶۸

دریافت طرح
اشتراک واللّه ولیّ التوفیق
کلیدواژه:
توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیاسلام مکتب قیام و مبارزهفلسطینقدس شریفمبارزه با استکبارروش مبارزاتیمبارزه علیه اسرائیل