شکست همه مسلمین در همه اعصار

شما باید بدانید که اگر خدای نخواسته این جمهوری اسلامی شکست خورد، شکست برای همه مسلمین در همه اعصار است. ۴ اسفند ۱۳۵۹

یجب علیکم ان تعلموا ان فشل الجمهوریه الإسلامیه لا قدر اللّه هو فشل لجمیع المسلمین وفی جیمع العصور. ۱۷ ربیع الثانی ۱۴۰۱

If ever this Islamic Republic, God forbid, faces defeat it will be a defeat for all the Muslims throughout history. February 23, 1981

دریافت طرح
اشتراک شکست همه مسلمین در همه اعصار
کلیدواژه:
جمهوری اسلامیاسلام و مسلمانانتبلیغات ضد جمهوری اسلامیمسلمینتضعیف جمهوری اسلامیپیروزیمخالفین جمهوری اسلامی