ایستاده ایم!

اولاد فاطمه- سلام الله علیها- در طول تاریخ اسلام همیشه در برابر دستگاههای ظالم و جائر ایستادند و از اسلام دفاع کردند؛ زجرها کشیدند؛ ناسزاها شنیدند؛ لای جرز قرار گرفتند؛ دسته جمعی سر بریده شدند، قتل عام شدند، به شهادت رسیدند، مع الوصف مقاومت کردند و نگذاشتند که بدخواهانْ اسلام را از بین ببرند و احکام خدا را محو و نابود کنند. ۲۹ اسفند ۱۳۴۱

دریافت طرح
اشتراک ایستاده ایم!
کلیدواژه:
شهادتحضرت زهرا (س)مقاومتظالمشهادت طلبی