معجزه قدرت الهی

شما ثابت کردید که هر چه را بخواهید می‌توانید ایجاد کنید. شما یک معجزه‌ای در دنیا به ظهور رساندید که آن معجزه قدرت الهی در بشر بود. شما در مقابل تمام قدرتهایی که می‌خواستند ایران و ایرانی را ببلعند و می‌خواستند ذخایر شما را غارت کنند، ایستادید و مقابله کردید و پیروز شدید. ۱۰ اسفند ۱۳۶۰

اثبتم بانکم قادرون علی ان تصنعوا ما تریدون وقد اوجدتم القدره الالهیه الکامنه فی الانسان عندما وقفتم امام جمیع القوی التی ارادت ان تبتلع ایران وتنهب خیراتکم وانتصرتم علیها. ۵ جمادی الاول ۱۴۰۲

You demonstrated that you could create whatever you want. You performed a miracle in the world, the miracle of the divine power in human beings. You stood against all powers that wanted to swallow Iran and Iranians and plunder your resources. You confronted them and emerged victorious. March 1, 1982

دریافت طرح
اشتراک معجزه قدرت الهی
کلیدواژه:
جوانانجوانان پس از انقلابجوانان و وظایفجوانان و شهادتجوانان، علم و تزکیهمقاومتتحول روحی جوانانایستادگی