معنای روضه

یک دسته‌ای آمده‌اند می‌گویند که نه، دیگر روضه نخوانید! نمی‌فهمند اینها که روضه یعنی چه... گریه کردن بر عزای امام حسین، زنده نگه داشتن نهضت، و زنده نگه داشتن همین معنا [ست‌] که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپراتوری بزرگ ایستاد. ۳۰ مهر ۱۳۵۸

فی یومنا هذا یحاول البعض السیر علی خطی رضا خان ویطلب بالکف عن إقامه مجالس العزاء!... إنهم لایدرکون ان البکاء علی الحسین هو المحافظه علی ثورته وعلی قیام فئه قلیله بمواجهه امبراطوریه ظالمه. ۳۰ ذی القعده ۱۳۹۹ 

hat is the similar case as it was in time of Rida Khan who prohibited meetings. Now, there comes another group saying," no elegy sessions"!...They do not know weeping over Imam Husayn (`a) 's martyrdom is to revive the sense that a minor group stood against a major empire. October ۲۲, ۱۹۷۹ 

دریافت طرح
اشتراک معنای روضه
کلیدواژه:
امام خمینیامام حسین (ع)توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیعزاداری سیدالشهدا (ع)عزاداریماه محرممحرم و عاشوراعزاداری، روضه خوانی و فلسفه آنتوصیه به خطبا و نوحه سرایان و عزادارانگریه سیاسیمبارزه با استکبارروضه خوانیروضهاشکمجالس عزاداری