روی تو کعبه دل عشاق زنده است

روی تو کعبه دل عشاق زنده است
دل‌مُرده آنکه طی طریق حجاز کرد

دیوان اشعار امام خمینی (ره)

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک روی تو کعبه دل عشاق زنده است
کلیدواژه:
امام خمینیشعرحرم امیرالمومنیندیوان امامغدیرخماشعار امامدیوان اشعارامیرالمومنین علیه‌السلامحرم امیرالمومنینعید غدیر