بسیج

مبارزه با کفر و شرک
اجتماع مستضعفین علیه دیکتاتورها
بسیج مردم علیه فرعون
بسیج مردم علیه غارتگران
اجتماع مستضعفین علیه مستکبرین
غلبه قدرت ایمان
الگویی برای تمام مستضعفین
امیدِ امام
لبیک برای خدا
بسیج مردم توسط ائمه
اسلام، منشا بسیج مردم
سعی در تعلیم جوانان
بسیج،موهبت الهی
تفاوت مقاومت دیروز با امروز
سابقه تاریخی بسیج
خدمتِ بسیج عبادت است
حماسه مردم فلسطین
بسیج؛ تنها راه جلوگیری از نفوذ در حوزه و دانشگاه
همه باید بسیجی باشند
لطف خداوند بر ملت و انقلاب
شجره طیبه
افتخارم این است که بسیجی‌ام
انقلاب اسلامی در جهان نیازمند فداکاریهای شماست
بسیج منحصر به ایران نیست
غفلت از ایجاد ارتش بیست میلیونی، سقوط در دام دو ابرقدرت جهانی