دفاع مقدس

پیروزی ایمان بر شمشیر
دفاع با قرآن و سلاح
هشدار به ارتش عراق برای جنگ با اسلام
دفاع در مقابل آمریکا
انگیزه دفاع از حق
تقابل کامل اسلام و کفر
دفاع برای تبعیت از اسلام
دفاع واجب است
ما مدافعیم
دفاع در برابر تجاوز
لزوم آمادگی دفاعی ملت
تقویت قوای مسلح برای دفاع
پشتیبانی از رزمندگان در دفاع
دفاع از اسلام تا آخرین نفس
حفظ اسلام و دفاع از ملت تکلیف است
مذمت تجاوز و وجوب دفاع از منظر اسلام
ضرورت راندن دشمن
دفاع، تکلیف شرعی و وجدانی
ایستادگی ملت عامل توقف دشمن
تادیب تجاوزگر
هجوم صدام و مقاومت ملت ایران
دفاع از ملت ضعیف
تعهد اسلامی قوای مسلح
ناگزیر به دفاع هستیم
لزوم حضور در جبهه ها
وجوب دفاع برای همه افراد
وجوب شرعی حفظ ثغور اسلام
فریضه حفظ ثغور اسلام
ما به عراق و ملتش علاقمندیم
جنگ با سلاح الله اکبر
ممانعت از جنایات دشمن
لزوم وحدت در دفاع از کیان اسلام
حمایت از دولت در دفاع
لزوم دفع دشمن از شهرها
دفاع بزرگترین تکلیف الهی
جنگ برای اجرای عدالت
ایستادگی با تمام قدرت
تحقق شرایط ما
عدم خستگی از دفاع
پایداری در جنگ و دفاع
دفاع در مقابله با ظلم
مقابله برای اطاعت امر خدا
دفاع در برابر تجاوز دشمن
دفاع از آبروی اسلام
دفاع از حیثیت اسلام
لزوم دفاع از فرهنگ اسلامی
دفاع از مصالح اسلام و مسلمین
نابودی صدام غده سرطانی
دفاع مقدّس تا سقوط صدامیان
وجوب حضور نیروها در جبهه ها
مشارکت مردم در دفاع از اسلام
جنگ، ادای تکلیف شرعی
دفاع تا نابودی حزب بعث
لزوم تقویت بنیه دفاعی کشور
دفاع برای حفظ موجودیت اسلام
دفاع از اسلام ناب
در برابر همه جهان‌خواران