آمریکا، سردمدار استکبار جهانی

تقدیر از ارتش و سپاه و بسیج
اسلام ارتجاعی
احساس خطر آمریکا از اسلام
ایران، پایگاه سود‌جویی سیاسی‌و‌اقتصادی
ایران، پایگاه نظامی اسرائیل و آمریکا
اسرائیل، پایگاه آمریکا
ایجاد فتنه جهت تضعیف اسلام
تغییر مبدا تاریخ
جنایات روسای جمهور آمریکا
جنایات به نام حقوق بشر
ملی کردن، بهانه‌ای برای استثمار
مهره‌های آمریکایی
ایران، پایگاه‌آمریکا برای روز‌مبادا
اسلحه در قبال نفت
خرید اسلحه برای ابر قدرت ها
حامی رژیم شاه در ایران
ایران، انبار اسلحه آمریکا
ایران تحت فرماندهی مستشاران آمریکایی
حمایت مستشارهای آمریکا از شاه
اسلام، افیون جامعه
ایران، پایگاه آمریکا در‌برابر شوروی
ژاندارم آمریکادر خلیج‌فارس
نفت و اسلحه در‌خدمت آمریکا
نقض حقوق‌بشر
تقدم منافع آمریکا
تضاد قراردادهای نظامی با منافع‌ملی
ایجاد پایگاه با درآمد حاصل‌از نفت
تضعیف مذهب
آزادی و استقلال بدون اسلام
توطئه شیطانی در تعویق تصویب قانون اساسی
فساد و تباهی در فرهنگ صادراتی آمریکا
امریکا، شیطان بزرگ
شاه، مامور خیانت و جنایت
حکومت غیرمشروع شیطان بزرگ بر ملتهای مسلمان
پشتیبان جنایتهای رژیم شاه
اغفال و انحراف ملت، مانع از رویارویی با دیو بزرگ
پایگاه جاسوسی آمریکا
شیطان بزرگ در صدد تضعیف روحانیت و قوای انتظامی
تحمیل شاه بر مصر یک نیرنگ شیطانی
انقلاب ایران، بزرگترین قدرتهای شیطانی را از میان برداشت
مانور احمقانه شیطان بزرگ در طبس
اسرائیل، تابع سیاست آمریکا
شیطان بزرگ جوجه های خود را فراخوانده است
امریکا دشمن شماره یک مردم محروم و مستضعف جهان
امریکا، در رأس دشمنان اسلام
تجاوز عراق به ایران به خاطر شیطان بزرگ و برادرهایش
اسلام راحت‌طلبی
ترویج اسلام بی‌تفاوت
توطئه ننگین شیطان بزرگ در منزوی کردن ایران
آشکار شدن چهره کثیف شیطان بزرگ
دیو خون آشام
ماهیت ضد‌اسلامی در چهره واقعی شیطان بزرگ
قرار‌دادن تجهیزات‌نظامی در اختیار عربستان
سرکوب بنیاد‌گرایی
طرح آمریکایی
پشتیبانی آمریکا از اسرائیل
ایجاد‌فساد در بلاد‌مسلمین
غصب فلسطین با پشتیبانی آمریکا
جنگ تحمیلی و منافع آمریکا
فاجعه طرح‌های آمریکا مبنی‌بر شناسایی و استقلال اسرائیل
دو ولد نامشروع آمریکا
جنگ‌افروزی برای رسیدن به منافع
به راه‌انداختن جنگ به بهانه صلح در دنیا
اسلام‌زدایی
استفاده از جهالت صدام برای هجوم به ایران
دشمنی با اسرائیل
دولتهای منطقه، آلت دست آمریکا
نصیحت به حکومت حجاز و شیخ نشینها
آمریکا در راس جنایتکاران
نیرومندترین ژاندارم منطقه
برائت از مشرکان
سکوت آمریکا در‌برابر فجایع لبنان
عامل ناامنی در منطقه
نقشه شوم از نیل تا فرات
هشدار به دولتهای منطقه
معارضه با اسلام
مقام نه بر بت شیطان بزرگ در فریضه حج
ماموریت شاه
هشدار به ابرقدرتها و کشورهای خلیج فارس
اخطار به امریکا برای دخالت در امور خلیج فارس
سیاستهای صدام برای ایجاد کودتا
گستاخی اجیر‌شدگان شیطان بزرگ
لکه‌ننگ آمریکا بر‌دامن حکومت‌سعودی
انتقام از اسلام در عاشورای جمعه خونین مکه
انتقام آمریکا از اسلام
اسرائیل، پایگاه مقابله با اسلام
فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری توسط آمریکا
منطق استکبار جهانی
اسلام آمریکایی
اخطار به نظامیان امریکا و اروپا
پرهیز از شیطان بزرگ